Vina / Opoka / Družina / Lokacija / Galerija / Znak / Kontakt / Press

Datum objave spletnega mesta: julij 2010
Naročnik: Kmetija Prinčič
Priprava gradiva: družina Prinčič in Marko Krumberger
Izvajalec: KRUMBERGER IZRAZNA PRODUKCIJA, Marko Krumberger s.p.
Odgovorna oseba: Marko Krumberger
Fotografija - portret Tomaža Prinčiča (na strani "Intro" in "Kontakt"): avtor Marjan Močivnik
Vse ostale fotografije: avtor Marko Krumberger